e-Fatura

Biz Yıldız Üniversitesi Teknopark’da faaliyetini sürüdüren, Logo ERP ürünleri ile entegrasyon çözümleri geliştiren firmayız.
Nettefatura portalınızı kullanmakta olan kurumsal müşterimizin talebi üzerine Logo Tiger entegrasyonunu geliştirdik. Hem giden hem gelen faturaların portalı ve Logo ürünlerini kullanmadan gönderimini ve alımını sağladık. Giden faturaların tek tuşla kolaylıkla gönderilmesi, gelen faturaların ise hiç bir veri girişi yapılmadan otomatik olarak Logo’ya aktarılabilmesi uygulamamızın en güçlü yönleri.
Uygulamanın özellikleri özetle şu şekilde:
1. Logo’da oluşturulmuş faturalar hiçbir ek veri girişi yapılmadan webservis ile gönderiliyor
2. Giden faturalarda senaryo, irsaliyeli fatura, internet satışı, vs. gibi parametreler istenilen kriterlere göre önceden tanımlanabiliyor
3. Farklı fatura desenleri tanımlanıp, cari hesaba, fatura parametrelerine göre istenilen fatura deseni seçilebiliyor
4. Giden faturalar tanımlı kriterlere göre istenilen baskı adedinde otomatik yazdırılabiliyor
5. Gelen ticari faturalar uygulama içinden onaylanıp reddediliyor
6. Gelen faturalar gerekli veri girişi yapıldıktan sonra Logo’ya aktarılıyor
7. Gelen faturalarda önceki veriler kullanılarak otomatik cari hesap ve malzeme eşlemesi yapılıyor
8. Gelen e-faturanın istenilen alanlarını, Logo’daki istenen veri alanlarına aktarmak için tanılama yapılabiliyor (Örneğin son ödeme tarihini Logo’da fatura ödeme planına, malzeme kodunu
fatura satırı hareket özel koduna, vs.)
9. Gelen e-faturada yapılan veri girişinin yinelenmesi için kural oluşturulabiliyor
10. Gelen faturanın fiyat bilgisi, Logo’daki tanımlı fiyat bilgisi ile farklı olması durumunda kullanıcı uyarılıyor
11. Gelen, giden, taslak durumunda olan faturaların adedi detaylı bir gösterge panelinde kullanıcıya iletiliyor
12. Logo Tiger, Tiger Enterprise, Go ve Start ürünleri ile entegre çalışıyor
13. Logo Objects, Logo Rest ve Logo Xml Veri Aktarımı yöntemleri ile güvenli veri aktarımı yapılıyor

Uygulamanın kolay kullanımı ve üstün özelliklerinin Logo kullanan İşnet e-Arşive ve e-Fatura kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyorum.
Bu konuda kurumunuzla işbirliğine gitmekten mutluluk duyarız.

ayhan.akgoz@is.net.tr
e-Dönüşüm Hizmetleri Satış Md. / İşNet A.Ş